BnearIT

Affärsområden


Senaste nyheter
BnearIT ska vara!

Det ledande företaget inom regionen vad gäller systemutveckling och integration, verksamhetsutveckling, telekom och avancerad webbutveckling
AAA BNearIT Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, 0920-21 18 00
  Om oss  

Avrop och ramavtal

Arbetar ni inom offentlig verksamhet och söker en samarbetspartner för helhetsuppdrag eller specifika insatser inom system, integration, verksamhetsutveckling eller webbutveckling? BnearIT tjänster kan avropas mot följande avtal.

  • Naturvårdsverket
  • Försäkringskassan
  • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • FMV, Försvarets materiel Verk
  • TeliaSonera
  • Tullverket
  • SL, Stockhom Lokaltrafik
  • Vägverket
  • NLL, Norrbottens Läns Landsting
  • LTU,Luleå Tekniska Universitet