BnearIT

Affärsområden


Senaste nyheter
BnearIT ska vara!

Det ledande företaget inom regionen vad gäller systemutveckling och integration, verksamhetsutveckling, telekom och avancerad webbutveckling
AAA BNearIT Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, 0920-21 18 00
  Om oss  

Historik

BnearIT AB bildades 2001 och är helt personalägt. Ägarna är aktiva i bolaget och vid starten hade BnearIT åtta medarbetare. Under det första året var bolagets fokus industriföretag och näringsliv i främst Norr- och Västerbotten. Projekt och verksamhet var fokuserat på industriella system och kvalificerad mjukvaruutveckling.

Sedan år 2001 har BnearIT vuxit organiskt till sin nuvarande storlek. Verksamheten har vidgats geografiskt och BnearIT har idag kunder i hela Sverige och även inom övriga EU. Genom nyanställningar har kompetensen breddats och fördjupats, och BnearIT har breddat sin verksamhet till att omfatta modern systemarkitektur, projektledning, verksamhetsutveckling och system för informationshantering.