BnearIT

Affärsområden


Senaste nyheter
BnearIT ska vara!

Det ledande företaget inom regionen vad gäller systemutveckling och integration, verksamhetsutveckling, telekom och avancerad webbutveckling
AAA BNearIT Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, 0920-21 18 00
  Referenser  

STRAX för ENAV

ENAV, det italienska luftfartsverket, jobbar med flygtrafikledning och olika typer av utvecklingsuppdrag inom luftfartsdomänen. Man deltar i projektet SESAR, Single European Sky ATM Research, som ansvariga för att säkerställa att de produkter som integreras från olika leverantörer verkligen fungerar enligt de ramverk och regler som ställs upp inom projektet. BnearIT har i detta projekt fått i uppdrag att ta fram ett testverktyg för att verifiera att de system som skall integreras av ENAV i SESAR uppfyller de gränsytespecifikationer som tagits fram i projektet.

Utmaning

I detta uppdrag har BnearIT tagit sig an utmaningen att, tillsammans med det Uppsalabaserade kompetensföretaget Knowledge Agency, leverera ett testverktyg för verifiering och validering av tjänstegränsytor. Detta ställer stora krav på förståelse av tjänstekonceptet och infrastrukturen SWIM, då testverktyget skall kunna erbjuda en testmiljö för de system som skall testas som är likformig med den operativa miljön. Det är också en utmanande uppgift att få flera olika kommunikationsstrategier att samverka i plattformen, eftersom de tjänster som erbjuds har så olika karaktäristika. 

Genomförande

Projektet har genomförts med en agil arbetsmetod, där kravinsamling, utveckling och testning har pågått parallellt. För att sammanställa en enhetlig designmodell har verktyget Sparx Enterprise Architect använts och den resulterande datamodellen har integrerats med BnearIT:s övriga SOA-arkitektur. Fem applikationstjänster har tagits fram, några av dessa som exempeltjänster och några tjänster för flygledning och flygrörelser har implementerats. I testverktyget har SWIM standarder för kommunikation implementerats genom blåa och gula SWIM-Technical Infrastructure profilerna. Detta omfattar kommunikationsstrategin Data Distribution Service (DDS), sida vid sida med http-baserad REST-kommunikation. Projekttiden har varit 5 månader.   

Resultat

Den resulterande produkten är ett testverktyg, kallat STRAX, som används för att testa, verifiera och validera tjänster hos system som anpassas för att kunna interagera i SESAR 2020:s SWIM-infrastruktur med fokus på ATM system.

Vill du veta mer?

Kontakta Per Olofsson eller Fredrik Blomstedt.

Tekniker och plattformar

  • Data Distribution Service (DDS) for Real-Time Systems v1.2
  • The Real-time Publish-Subscribe Wire Protocol DDS Interoperability Wire Protocol Specification (DDS-RTPS) v2.1
  • Interface description language (IDL)
  • SOA och SBA
  • Light weight distributed solution with centralized aspects
  • ATM
  • SWIM teknologi, SESAR project

BnearIT får order från Italien. Läs mer...