BnearIT

Affärsområden


Senaste nyheter
BnearIT ska vara!

Det ledande företaget inom regionen vad gäller systemutveckling och integration, verksamhetsutveckling, telekom och avancerad webbutveckling
AAA BNearIT Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, 0920-21 18 00
si System Integration si

Systemintegration

BnearIT systemintegration fokuserar på områdena tjänsteorienterad lösningar, hårdvarunära programmering, offentlig sektor och industritillämpningar.

BnearIT:s bakgrund inom tjänsteorienterad arkitektur härstammar från 10 års erfarenheter kring praktisk utveckling och användning av komponentbaserade system av system som interagerar genom väl definierade gränsytor, tjänster. Vårt applikationskunnande börjar i den militära domänen och sprider sig genom kris och katastrofhantering till energihantering och processnära system inom basindustrierna i vårt närområde. BnearIT har exempelvis jobbat med kommunikations och ledningssystem för sjöövervakning i EU-perspektiv, informationsinhämtning inom stålindustrin och med tjänstebaserat datautbyte mellan statliga myndigheter.

Inom den hårdvarunära mjukvaruutvecklingen är BnearIT leverantör av mjukvara till Adage. BnearIT:s kunskaper när det gäller området sträcker sig från framtagning av mjukvara på blåtandsbaserade kort för seriell kommunikation, styrning av akustiska moduler i konsertsalar via IP-anslutna moduler till mjukvara för handhållna RFID-läsare.

BnearIT har även bäring mot tillverkningsindustri och offentlig sektor i Norrbotten. Vi väver samman våra olika kunskapsområden och kan erbjuda kvalificerad kunskap om systemintegration i den tunga basindustrin. Vi gör regelbundet projekt mot kunder inom försvarsindustrin, verkstadsindustrin, gruvindustri och stålindustrin. BnearIT jobbar exempelvis med certifierade system enligt europeisk järnvägsstandard för högfartståg.

BnearIT kan hjälpa till inom systemintegration antingen via konsulttjänster eller i projekt där vi tar på oss helhetsansvaret.

BnearIT:s konsulter tar följande roller, antingen via konsulttjänster eller i projekt

  • Projektledare
  • Arkitekter
  • Systemutvecklare
  • Teamledare
  • Testledare, testare
  • Konfiguration management

BnearIT har som ett mål inom verksamhetsområdet systemintegration att vara en leverantör som ger stor kundnytta med hög kvalitet.