BnearIT

Affärsområden


Senaste nyheter
BnearIT ska vara!

Det ledande företaget inom regionen vad gäller systemutveckling och integration, verksamhetsutveckling, telekom och avancerad webbutveckling
AAA BNearIT Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, 0920-21 18 00
tk Telekom tk

Telekom

BnearIT:s verksamhetsområde Telekom(munikation) fokuserar särskilt på uppgifter som programutvecklare, CM, och testare. Vi erbjuder även konsulter med möjlighet att agera teamledare och specialister.

BnearIT:s personal innehar spetskompetens inom området och verkar såväl som nationellt och internationellt.

Vi har erfarenhet att jobba kring och med tekniker som GSM, WCDMA, LTE på L1, L2 och L3. Vi har mycket bra kompetens kring inkapslade system, realtidskommunikation och industriella anpassningar som nyttjas både inom mobilplattforms- och basstationsutveckling.

Vår konsulter erbjuder tekniska resurser med goda kunskaper relaterat till områden kring mjukvaruutveckling och systemintegration av mobila system med kritiska realtidskrav.

Verksamhetsområdets mål är att BnearIT ska vara en leverantör med hög kvalitet till företagen som bedriver utveckling och förvaltning inom telekommunikation. BnearIT eftersträvar att vara förstahandsvalet som kompetenskonsult för att förstärka lokala aktörers verksamhet.