Om BnearIT

- Din utveckling, vår passion
"BnearIT utvecklar. System, företag, samarbetspartners, medarbetare och Norrbotten. Det hörs på namnet att BnearIT är en stolt, lokal aktör med expertkompetens. Vi gillar att ta helhetsansvar för komplexa utmaningar och löser alltid uppgiften."

Pålitliga BnearIT – med förståelse för varje verksamhet

För att lösa våra kunders behov är det avgörande att vi förstår verksamheten och vad man behöver nu och i framtiden. 

Våra konsulter är experter på att driva och delta i projekt för att kunna möta kundernas krav och se till att varje leverans är optimerad utifrån behov och utmaningar.

Välutbildad personal – BnearITs egna experter

Vår personal är verkligen BnearITs styrka. Våra medarbetare har genomgående mycket hög akademisk utbildning och även lång erfarenhet av IT och systemrelaterat arbete i alla faser från projektplanering och design via systemutveckling och testning till integration, driftsfas och förvaltning.

Förutom rekrytering av spetskompetens arbetar vi aktivt med rekrytering av unga nyexaminerade medarbetare. Vi anställer ett par nyutexainerade varje år. 

Vår personal arbetar antingen som expertkonsulter på plats hos kund eller inom vår egen projektorganisation, i nära samarbete med kunderna.

Vi har korta beslutsvägar är ambitionen att alla medarbetare ska kunna utveckla både sig själva och påverka verksamheten. Vår devis: Din utveckling, vår passion! gäller givetvis även medarbetarnas utveckling och karriär.

Lokala BnearIT med kontor i norr

BnearIT har kontor i centrala Luleå. Våra kunder inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor finns främst i norra Sverige och i Mälardalen. Under de senaste åren har vi även varit framgångsrika på internationell nivå inom EU-området, med kunder som European Defense Agency (EDA) och Italienska Luftfartsverket (ENAV).

 

 

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se