BnearIT AB en av vinnarna mot SLL

De områden som BnearIT har varit med och vunnit inom är Systemutveckling och –förvaltning samt Systemutveckling och förvaltning webb. Dessa två områden passar utmärkt in på BnearIT:s kompetens profil vilket betyder att BnearIT kommer att ha möjligheten att starkt växa i Stockholmsregionen.

Omfattningen av det vunna avtalet:

Period: 2012-02-15 – 2013-12-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Systemutveckling och förvaltning: 55 mkr/år
Systemutveckling och förvaltning webb: 80mkr/år

Avrops berättigade organisationer:

SLL:s förvaltningar, bolag, stiftelser, TioHundra AB, Sveriges kommuner och Landsting(SKL) och region- och landstingsägda företaget Inera AB.

Vi på BnearIT Stockholm är mycket glada för att vi lyckats vara med om att vinna ramavtal mot SLL. Detta avtal kommer stärka våran redan starka närvaro i regionen och driva på vår planerade expansion i regionen säger Andreas Andersson, ansvarig BnearIT Stockholm.

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se