Arrowhead har fokus att angripa de utmaningar som industrin och samhället står inför kring optimera energianvändning och öka konkurrensfördelar.

Det är identifierat ett behov av samverkande automation.

Projektet inriktar sig på effektivitet och flexibilitet kring samverkande automation inom fem applikationsområden.

  • Tillverknings- och processindustrin
  • Byggnader och publik infrastruktur
  • Elektrisk mobilitet (elbilar)
  • Energiproduktion
  • Virtual market of energy

Visionen är samverkande automation inom energisektorn (2013-2017).

Det övergripande målet för Arrowheadär att öka Europas konkurrenskraft inom automation för tillverknings- energi- och processindustrin. Forskningresultaten från Arrowhead kommer därför att visas genom ett antal demonstrationer, inte bara i Europa utan även i övriga världen. Utmaningen i forskningsprojektet är att få olika tjänstemetoder att samverka så att de fungerar med varandra, med en Tjänsteorienterad Arkitektur. Det innebär exempelvis att när en inbyggd sensor i kullagret på en järnvägsvagn själv varnar att den är på väg att gå sönder ska den kunna kommunicera detta till hela kedjan, inte bara till föraren av loket och Trafikverket - utan direkt till leverantören av ett nytt kullager. För detta krävs ny och stödjande teknik.

BnearIT:s konsulter bidrar med kompetenser i rollerna:

  • Delprojektledare för ett av teknikpaketen som ansvarar för stöd, utbildning, test och verifikation kring det teknikramverk som nyttas inom Arrowhead
  • Uppgiftsledare på 5 positioner inom teknikpaket för definition och lösning kring ramverket
  • Leverantör där fokus är ett testverktyg för verifikation av ingående komponenter samt erfarenhet från tidigare relaterade projekt inom tjänsteorienterad arkitektur och angreppsmetodik

Arrowhead Projektet startade 1 Mars 2013 och har en löptid på fyra år.

"Det känns mycket inspirerande att delta i ett sådant omfattande projekt och det kopplar väldigt bra till våra tidigare konsultuppdrag inom tjänsteorienterade lösningar och BnearIT's satsning inom området samtidigt som det är hedersamt att bli tillfrågad att hantera de centrala roller vi fått inom projektet",
säger Fredrik Blomstedt, BnearIT som är delprojektledare i projektet.

Arrowhead framework

Bilden illustrerar ett tidigt stadium av en konceptuell bild på grundstenar i Arrowhead Technology Framework (ATF)

Se mer:

Projekthemsida:
http://www.arrowhead.eu/about/ 

Nyheter:

Pressrelease LTU: http://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/ltu-koordinator-foer-europeiskt-miljardprojekt-786225 

NyTeknik:
http://www.nyteknik.se/nyheter/automation/styrsystem/article3523651.ece 

Sveriges radio:
http://www.ltu.se/org/srt/Avdelningar/EISLAB/Nyheter-och-aktuellt/Arrowhead-uppmarksammas-1.105728

För mer information kontakta Fredrik Blomstedt, Vice VD BnearIT AB / Delprojektledare Arrowhead

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se