BnearIT en expansiv tio-åring

När BnearIT AB grundades 2002 hade företaget 8 anställda, med placeringsort Luleå, och omsatte ca 6 miljoner kronor. BnearIT är idag 38 anställda placerade i Luleå, Stockholm och Kiruna. Företaget har 2012 en budgeterad omsättning på 37 MSek.

BnearIT har under sina första 10 år varit en ”framgångssaga” där jag vill tacka alla BnearIT anställda för deras stora engagemang och excellenta arbete, säger Håkan Karlsson Vd BnearIT.

BnearIT finns idag, vilket nämnts ovan, representerat på tre orter, Luleå, Kiruna och Stockholm. När det gäller Stockholmskontoret så kommer BnearIT under 2012 att flytta detta från Kista till centrala Stockholm. Mer Information om detta kommer i närtid. BnearIT har även en vision om att skapa ytterligare ett kontor och då i mellan Norrland. Detta skulle innebära, förutom närhet till intressanta kunder, att våra kontor knyts ihop geografiskt på ett utmärkt sätt.

Genom åren har BnearIT skapat eller varit med skapa ett antal helägda och delägda dotterbolag. En kort beskrivning av dessa presenteras nedan:

Adage AB
Ett bolag där BnearIT äger 50 %, vilket levererar egen RFId hårdvara och RFId baserade system.

NESP AB
BnearIT äger 20 % av detta bolag vilket innehar ett stort ramavtal mot FMV. De flesta av de affärer som BnearIT gör mot FMV kanaliseras via detta bolag.

HW4IT AB
Nystartat Luleå företag som tillverkar säljer robust fordons- och industrihårdvara samt system baserade på denna hårdvara. BnearIT äger 20 % av detta bolag.

Quidvis AB
Helägt dotterbolag till vilket specifika delar av verksamheten hos BnearIT kommer att flyttas.

BnearIT kommer att medverka i en fortsatt utveckling och expansion av ovan nämnda helägda och delägda dotterbolag.

Avslutningsvis så har BnearIT ambitionen att fortsätta sin expansion och målsättningen är att inom två år vara över 50 anställda. Jubileumsåret 2012, där vi kommer att genomföra många kundaktiviteter, är en utmärkt språngbräda mot denna fortsatta expansion.

För mer information kontakta Per Olofsson Vd BnearIT 

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se