BnearIT får stororder från Italien

Det är en order rörande testverksamhet inom flygtrafikledning som man fått i samverkan med det internationellt verksamma Uppsalaföretaget Knowledge Agency. Beställare är italienska luftfartsverket, ENAV.

BnearIT utvecklar programvaror som samordnar olika trafikledningssystem, och knyter ihop civil och militär trafikledning.

- Det är en genombrottsorder inom flygtrafikledning, som har potential att bli ett nytt affärsområde [Kent Eneris, VD] 

Inkörsporten till det nya uppdraget var att man har gjort motsvarande arbete inom sjöövervakning inom ramen för EU:s försvarsprojekt MARSUR.

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se