BnearIT paketerar sin erfarenhet runt tjänsteorienterad systemintegration

BnearIT har de senaste 10 åren haft förmånen att delta i många roliga och intressanta projekt tillsammans med samarbetspartners och kunder.

Våra specialiserade konsulter inom området får många utmanande uppgifter att lösa för att system ska fungera effektivt och säkert. Den samlade kompetens och erfarenhet vi har byggt upp genom åren har skapat en stark och användbar grund att arbeta vidare utifrån.

Ett smakprov av paketeringens innehåll:

 

Del 1: [Dokumentation]

 • Varför tjänsteorienterad arkitektur och systemintegration?
  Dokumentation som ger en inledande bakgrund kring systemintegration och kring de frågeställningar som vi ofta ser med dagens system. Vi belyser för och nackdelar med olika typer av arkitekturer och integrationsmetoder.
 • Att praktiskt genomföra systemintegration med en tjänsteorienterad angreppsmetod
  Dokumentationen inriktar sig på att praktiskt beskriva vilka förutsättningar som krävs för att lyckas, allt från uppstart till förvaltning.
 • Allmänhetens syn på tjänsteorientering
  Vanliga uppfattningar om tjänsteorientering, missuppfattningar, affärsmässiga ståndpunkter, värdeord och dess betydelse besvaras och belyses objektivt. 

Del 2: [Komponenter]

 • Grundfunktionalitet för att driva och förvalta en grundnod för att möjliggöra informationsutbyte mellan ingående system.
  Funktionaliteten baseras på befintliga komponenter och har öppna gränsytor, vilket tillåter förändring efter behov.
 • Säkerhetskomponenter för att stödja informationsutbyte på ett säkert och robust sätt. Komponenterna medför att personlig integritet bibehålls samtidigt som information kan delas.
 • Exempeltillämpningar för informationsutbyte. 
 • Kommunikationskomponenter för stöd av olika tekniker och återbruk av redan gjorda investeringar.
 • Integrations- och verifikationsstöd för att kvalitetssäkra och förenkla utveckling och drifttagning.

 

Del 3: [Roller]

 • Beställarstöd/kravställare
 • Projektledare
 • Arkitekt/Utvecklare

Vi anser att marknaden i dag är mogen för systemintegration baserad på en tjänsteorienterad metod/modell. Man delar information mellan marknadssegment, hanterar betalningsmodeller för att tillhandahålla information, stödjer informationsutbyte mellan olika molntjänster, erbjuder möjlighet för olika enheter att ansluta sig till och finnas tillgängliga på nätet (Internet of Things) och mycket, mycket mer.

Vi på BnearIT kan erbjuda er information, stöd och resurser för projektgenomförande inom modern tjänsteorienterad systemintegration.  

För mer information kontakta teknikansvarig Fredrik Blomstedt.

 

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se