BnearIT sluter avtal med FMV genom NESP

FMV har sedan sekelskiftet bedrivit ett förutsättningsskapande arbete för uppbyggnad av de tekniska delarna av Försvarsmaktens framtida ledningssystem.

I det mellan FMV och NESP tecknade avtalet kommer arbetet att fortsätta med det övergripande systemarbetet för FMLS TS. Det vill säga det systemlednings- och systemarbete som krävs i de tidiga faserna av systemutveckling, det arbete som är systemövergripande samt det arbete som krävs för att inrikta de producerande projektens respektive systemarbete. l ramavtalet ingår även stöd till planerings- och definitionsarbete. – Vi ser fram emot att stödja FMV i det fortsatta utvecklingsarbetet av Försvarsmaktens framtida ledningssystem, säger Olle Klasson, vd på NESP. Tillsammans representerar parterna inom NESP både svensk och internationell erfarenhet och specialistkompetens inom försvarsfrågor och stor leveranskapacitet av kvalificerad utveckling.

Samarbetet mellan FMV och NESP inleds under mars 2013.

NESP har bildats med avsikt att fortsätta utvecklingen av Försvarsmaktens ledningssystem. I bolaget finns lång erfarenhet och unik kompetens inom design och utveckling av moderna ledningssystem. Nyckelord är nätverksorienterat arbetssätt, tjänstebaserad arkitektur och distribuerade system.

Olle Klasson, VD och informationsansvarig olle.klasson@nesp.se www.nesp.se

 

Kontakta för mer information: Per Olofsson 070-658 46 84 per.olofsson@bnearit.se

Läs mer om de fem ägarna av NESP: www.cgi.se, www.generic.se, www.bnearit.se, www.pejoit.net, www.centriclabs.se

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se