BnearIT tar hem stor SOA-affär

Plattformen skall användas inom sjöövervakningssamarbetet MARSUR och omfattar komponenter för att möjliggöra informationsutbyte mellan deltagande nationer.

Viktiga delar omfattar tjänsteorienterade grundkomponenter inom områdena Informationsinfrastruktur, Säkerhet och Systemstyrning samt komponenter för att tillgängliggöra verksamhetstjänster specifika för sjöövervakning. BnearIT:s kunnande inom flera domäner innebär att även smalbandskommunikation omfattas av plattformen, en viktig del för att möjliggöra informationsutbyte med nationella styrkor på missioner.Projektet löper under två år och genomförs huvudsakligen i Luleå.

För mer information kontakta Per Olofsson, VD BnearIT AB eller kika på EDA:s hemsida.
http://www.eda.europa.eu/info-hub/news/2013/04/15/further-step-taken-in-the-marsur-network-development

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se