Försvarets materielverk lanserar sin nya webb!

Webbplatsen www.fmv.se är utvecklad av BnearIT i verktyget EPiServer CMS 6 och Agents har stått för design och koncept.

BnearIT tackar för förtroendet som helhetsansvarig för projektet.

Det har varit ett stort och utmanande projekt för oss som huvudleverantör säger Nicklas Karlsson (projektledare) men som leverats på ett mycket bra sätt tack vare det goda samarbetet med FMV och Agents.

FMV's webbplats www.fmv.se är en av FMV's viktigaste kommunikationskanaler. Webbplatsen ska med en tydlig avsändare stärka bilden av FMV som leverantör av Teknik för Sveriges säkerhet genom att ge service med information och funktioner för relationsskapande åtgärder.

Stort fokus har legat på tillgänglighetsaspekten ur flera perspektiv där en bra relation med Funka har renderat i att www.fmv.se är en av de mest tillgängliga webbplatserna.

Utöver EPiServer CMS 6 har BnearIT även bla implmenterat :

  • Talande webb från Funka
  • E-mail encoder
  • JW Player pro
  • Bits on the run
  • Google Site Search

Vi tackar FMV än en gång för förtroendet att leda detta projekt.

För mer information kontakta:

Anders Hermanson
0920-403740
070-266 96 36
anders.hermanson@bnearit.se

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se