Projektet, som startades i april 2013, har omfattat två faser av utveckling av en integrationsplattform för att kunna knyta samman de nationella systemen för sjöövervakning inom Europa. Plattformen baseras på BnearIT:s tjänsteorienterade kunnande och kommer att användas i dagligt utbyte av information mellan länderna.

-"Projektet har gett oss möjlighet att omsätta våra kunskaper inom tjänsteorienterad systemintegration i ett multinationellt perspektiv och fungerar som språngbräda mot ett brett spektrum av kunder, både inom och utanför Sveriges gränser." berättar Per Olofsson, ansvarig för projektet hos BnearIT.

MARSUR är ett internationellt samarbete kring sjöövervakning, initierat 2005 av EU i syfte att förbättra möjligheterna till kontroll av verksamhet till sjöss. Uppdraget ligger inom den militära domänen, med respektive nations marina ledning som intressenter. Illegala aktiviteter som smuggling, människohandel, terrorism, militära aggressioner och liknande skall kunna hanteras inom ramen för samarbetet. BnearIT har utvecklat den mjukvara som används för att leverera informationen förpackat i tjänsteformat till respektive nationellt ledningssystem, oberoende av vilken nation som skapat informationen. Dessutom används BnearIT:s egenutvecklade Testverktyg Extensible Test Tool (xTT) för gränsytetestning som ett stöd vid integration av nya nationella system.

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se