Adage kopplar upp Sveriges glascontainrar mot internet

Adage, baserade i Luleå och Kalix, landar en stor order till Svensk Glasåtervinning (SGÅ) i internationell konkurrens.

Adage utvecklar och säljer systemet Smart Recycling som är ett molnbaserat system för att mäta fyllnadsgraden i återvinningscontainrar. Ordern kommer att innebära övervakning av mer än 6 000 containrar. Leveranser har påbörjats under sommaren 2016 och innan årets slut kommer cirka 2000 containrar att vara uppkopplade. Vilket innebär att detta är ett av Sveriges största IoT-/M2M-projekt i dagsläget.

– Smart Recycling är ett system som passar perfekt in i Svensk Glasåtervinnings synsätt. Systemet kommer vara till stor hjälp för våra entreprenörer att optimera sina tömningar av containrar och på så sätt bidra till ett klimatsmart samhälle, säger Peter Trimmel, Inköp och Marknadschef på Svensk Glasåtervinning.

Minskade koldioxidutsläpp

I dagsläget är det tydligt att den absoluta andelen containrar antingen töms för ofta, med negativa konsekvenser för miljön och ekonomin, eller så töms containrar för sällan, med risk för nedskräpning och klagomål från allmänheten. Adages system Smart Recycling möjliggör att frångå dessa statiska tömningsscheman för att istället optimera rutterna för tömning. Detta medför dels stora besparingar ekonomiskt men även stora miljöbesparingar i form av minskade koldioxidutsläpp.

– Detta avtal innebär att vi får en stor nationell spelare (SGÅ), som har utvärderat vårt system i internationell konkurrens, som en krävande och bra kund för vår framtida utveckling. Detta som referens ger oss också möjlighet att bearbeta fler nationella och internationella kunder, säger Anders Hermansson, VD på Adage.

Containernivå direkt i mobil och dator

Systemet Smart Recycling består av en transponder som med hjälp av ultraljud mäter nivån i containern. Transpondern kopplar upp sig via mobilnätet (internet) mot Adage Smart Recycling-servrar i molnet, där de rapporterar uppmätt data. Kunderna i Smart Recycling-systemet kan sedan logga in på sin dator, surfplatta eller mobil för att se nivåerna på sina containrar. På detta sätt kan tömningarna av containers planeras och optimeras. 

 

Bild: Systemskiss över Adage systems Smart Recycling

 

Bild: Peter Trimmel,Svensk Glasåtervinning


Om Adage

Adage bildades år 2007 och arbetar med smarta RFID-lösningar. Smart Recycling är Adage senaste produkt som nu lanseras på marknaden. Smart Recycling har blivit väl mottagen på marknaden och innebär nu att Adage kommer att expandera både i Sverige och internationellt på export. Adage ägs sedan starten av ElectroTech med bas i Kalix och BnearIT med bas i Luleå.

Kontakt

Anders Hermanson
VD, Adage
Anders.hermanson@adage.se
+46(0)70-266 96 36

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se