BnearIT deltar i Molnbaserad plattformsstrategi projektet etapp 2

BnearIT deltar i projektet Molnbaserad plattformsstrategi, ett projekt som syftar till att utveckla molnbaserade lösningar och plattformskoncept för industrin.

Projektet vill testa och verifiera en tillämpning som kan bidra till ett ökat innovationstempo och nya samverkansformer där en stor plattformsägare kan dra nytta av men också bidra med nytta till mindre IT-leverantörer.

I projekt utgörs plattformen av styrsystemet 800xA mot vilken olika 3e parts utvecklade applikationer kommer att integreras och testas i industrimiljö.

Projektet kommer också att adressera hur en tillhörande marknadsplats kan utformas som en säljkanal där IT-leverantörerna kan nå ut med sina applikationer på en större marknad. 

 Figur - schematisk bild över projektets idé

 Projektets mål

  • Kunskap om hur processindustrins icke-kritiska lokala system och IT infrastruktur kan driftas/underhållas i molnet
  • Ett ekosystem av applikationer kopplat till en processindustriplattform
  • En demonstrerad marknadsplats där applikationer kan marknadsföras/säljas.
  • Nya samarbeten mellan IT-leverantörer och plattformsägare som leder till att lösningar snabbare når ut på marknaden
  • Ett industri testat molnbaserat plattformskonceptet med planer för eventuell fortsatt kommersialisering

Projekt fakta

Molnbaserad plattformsstrategi projektet etapp 2 är planerat att pågå från september 2016 till juni 2018. 

Projekt-konsortium

Umeå universitet, Institutionen för informatik
ABB AB, ABB BUSINESS CENTER
BnearIT AB
ITIUM AB
Mobilaris AB
OProVAT Ekonomisk förening
OPTIMATION AB
PROCESS AUTOMATION SKELLEFTEÅ AB
PROTAK SYSTEMS AB
Sogeti Sverige AB
Umeå universitet, Datavetenskap 

För mer information:

Mats Hellis, mats.hellis@bnearit.se

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se