Sveriges Regering uppmärksammar nu Productive 4.0 och BnearIT!

"BnearIT kommer att ha en central roll och därmed göra skillnad för hela industrin!" säger Jerker Delsing!

Professor Jerker Delsing vid Luleå Tekniska Universitet leder den svenska insatsen. Han berättar att syftet är att bana väg för teknologi som gör det möjligt att integrera kunskap mellan olika delar av ett produktions system – både inom företag och mellan aktörer. Regeringens strategiska samverkansprogram "Uppkopplad industri och nya material" har pekat ut digital infrastruktur för industrin och industriella testbäddar som centrala. Projektet ligger därmed helt i linje med de svenska prioriteringarna.

– Idag är det möjligt för ett företag att samla in information från olika delar av sitt produktionssystem. Utmaningen är att få de skilda systemen inom delarna att interagera och dela information och på så sätt effektivisera produktionen och produktutveckling. Exempelvis kan information som uppstår i slutskedet av produktionen ha stor betydelse för till exempel produktdesign, säger Jerker Delsing.

Ett svenskt medverkande företag är IT-företaget BnearIT i Luleå. De kommer att ha en central roll och därmed göra skillnad för hela industrin. Vidare deltar AB Volvo i ett delprojekt som handlar om att bygga morgondagens produktionslinor och testbäddar. Deltagandet gör det möjligt för dem att göra sin produktion snabbare och mer flexibel.

Se hela artikeln på: Länk till Regeringens hemsida

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se