Region Norrbotten förlänger ramavtal

Region Norrbotten förlänger existerande ramavtal med BnearIT i 12 månader

BnearIt har haft del i utvecklingen för Region Norrboten i snart 16 år.

Därför är vi givetvis glada att vårt fina samarbet med region Norrbotten fortsätter säger Marknadschef Anders Hermanson.

BnearIT har bla sedan 16 år tillbaka ansvarat för EPiServerutvecklingen för Region Norrbottens externa webb, extranät och Intranät. Här har Nicklas Karlsson och hans gäng betytt mycket för vårt fina samarbete.

För mer information kontakta: Anders Hermanson eller Nicklas Karlsson

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se