Våra medarbetare

- Våra konsulter är experter & pålitliga doers
Våra konsulter har erfarenhet och expertkunskap inom många olika områden. Men framför allt har de en känsla för att genomföra uppdragen mot de uppställda målen och enligt den aktuella tidplanen. Att utföra det vi lovat är vår högsta prioritet.

Vi är ett sammansvetsat gäng av pålitliga konsulter som vet vad som gäller. Samtidigt är vi mycket anpassningsbara och vana vid att ta en roll i arbetslaget vid jobb på plats ute hos kund. Hela tiden med en snabb tillgång till BnearIT:s samlade kompetens.

Klicka på bilderna så får du veta mer om våra viktigaste resurser.

Läs hela caset

"”BnearIT har varit till stor hjälp med testledning inför införandet av en teknisk modernisering på kommunkationsplattformslösning (CCN2) mot EU. BnearIT har varit även behjälplig att bygga upp en Conformance-testfunktion som inneburit att ta fram och dokumentera processen och rutinen kring conformance-tester, som utförs i samarbete mellan svenska Tullverket och EU."

- Madelene Johansson Projektledare för ”Moderniserad Myndighetskommunikation/CCN2”, svenska Tullverket.”

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se