"Som senior konsult är min roll ofta att vara "spindeln i nätet"

Daniel Nilsson

Systemarkitekt
+46 (0)70 - 291 00 91

Daniel är en senior konsult och har stor erfarenhet av programvaruutveckling i flertalet programmeringsspråk, design, SOA, hårdvarunära, databas, webbutveckling och grafisk utformning.

Om arbetet på BnearIT

Jag har gedigna kunskaper vad gäller design och utveckling i Java, C# och C/C++ och är van att jobba i stora organisationer, både inom offentlig och privat verksamhet. Min roll är ofta att vara ”spindeln i nätet”, dvs att hålla ihop och driva projekten/uppdragen framåt. Min långa erfarenhet och kompetens samt min trygga personlighet kommer då väl till pass.

Tidigare erfarenhet/specialistkunskaper

Civilingenjör med bred kompetens inom programvaruteknik och datorkommunikation.

Gillar förutom jobbet

Född:

1979

Utbildning:

2006, Datateknik med avslutning programvaruteknik, Luleå Tekniska Universitet

Kvalifikationer:

Uppdrag genomförda inom tjänsteföretag, mjukvaruföretag, offentlig sektor och konsultorganisationer

 • Systemutveckling
 • Design
 • Kommunikationssystem
 • Inkapslade system
 • Användargränssnitt
 • Integration
 • Tjänsteorienterade system
 • Förvaltning

Teknisk kompetens

Arbetat med ett stort antal olika hård- och mjukvaruplattformar samt olika tekniska system,
standarder och metoder. Bland dessa kan nämnas:

 • Kommunikation: REST, SOAP/WSDL, MSMQ, IBM MQ, TCP/IP, UDP, RTP, SSL/TLS, RS232, RFID, mDNS, DNS-SD, XMPP, WCDMA/3G, LTE/4G, NMEA
 • Hårdvara: PC, Microchip PIC, ARM
 • Operativsystem: Windows, Linux, inbäddade system
 • Programmeringsspråk: Java, C/C++, C#, ASP, Shell-script, Python, Javascript, SQL
 • Systemutveckling: .NET, J2EE, XML, SOA, Design Patterns, UML
 • Grafiska gränssnitt: Swing, AWT, Windows GUI, HTML, CSS, AngularJS.
 • Databasteknik: Hibernate, JPA, PostgreSQL, MS SQL.
 • Utvecklingsmiljö: Eclipse, NetBeans, VisualStudio, MPLAB, Ant, Maven, Make, CMake, Jenkins, Trac, Jira.
 • Versionshantering: CVS, Subversion (SVN), ClearCase, SourceSafe, Git
 • Program/Ramverk: Apache, Tomcat, GlassFish, Jetty, OSGi, Eclipse, GnuRadio, Bind, RPM.
 • Metoder: Agilt, Scrum, Kanban, ITIL

Branscherfarenhet:

Sedan 2004

Språk:

Svenska, Engelska

Placering:

Luleå

Anställningsår:

2006

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se