"Jag gillar att bygga ihop system av olika komponenter och att bygga på huset på fritiden"

Per Olofsson

senior konsult
+46 (0)70-6584684

Per är senior konsult med lång yrkeserfarenhet av systemutveckling, arkitektur och projektledning.

Om arbetet på BnearIT

På BnearIT har jag huvudsakligen arbetat inom systemintegrationsdomänen med tjänsteorienterade arbetssätt. Mitt huvudområde är datorkommunikation samt programvaruteknik. Jag har ett stort intresse av systemintegration där olika komponenter sätts ihop till en funktionsanpassad lösning som uppfyller kundens behov och som kunden sedan kan vidareutveckla i takt med förändrade krav. Jag har genomfört uppdrag som systemutvecklare, som integratör, som systemarkitekt och i rollen som projektledare.

Tidigare erfarenhet/specialistkunskaper

Är väl förtrogen med tjänsteorienterad arkitektur och CBA – Component Based Architecture, d.v.s löst sammansatt system som byggs upp av självständiga komponenter och som kan återanvändas i olika situationer. Har även jobbat en del med grafiska applikationer och med 3D-modellering.

Gillar förutom jobbet

Gillar praktiska aktiviteter som omväxling till jobbet; spika på huset är en favorit. Skoterkörning har kommit upp på radarn igen efter att ha varit ett avsomnat kapitel några år. Har haft ultralätt flygcertifikat och älskar att flyga. En målsättning är att ha fått flyga en egen helikopter innan jag lämnar detta jordeliv.

Född:

1975

Utbildning:

Civilingejör Datorkommunikation

Kvalifikationer:

Verksamhetserfarenhet:

 • Systemledning
 • Kravfångst
 • Marknadsunderstöd
 • Förstudie
 • Systemutveckling
 • Projektledning
 • Test/Vertifiering/Validering
 • Utbildning
 • Produktutveckling

Applikationserfarenhet:

 • Tjänsteorienterad arkitektur
 • Datorkommunikation
 • Inkapslade system
 • Realtidssystem
 • Komponentuppbyggda system
 • Operativsystem
 • Användargränssnitt

Branscherfarenhet:

Sedan 1999

Språk:

Svenska, Engelska, Isländska, Tyska

Placering:

Luleå

Anställningsår:

2002

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se