"Om du vill veta vad PROPS, SCRUM och RUP är - prata med mig"

Ulf Ahlbäck

Testledare
+46 (0)70 318 24 52

Ulf har bred erfarenhet av IT och har haft olika roller i projekt inom statliga förvaltningar, telekom och elkraftsindustri.

Om arbetet på BnearIT
Jag arbetar numera vanligtvis som testledare i olika projekt, ett viktigt jobb när det gäller att trimma in och verkligen se till att de utvecklade lösningarna fungerar enligt specifikationerna.

Tidigare erfarenhet/specialistkunskaper
Jag behärskar och har erfarenhet av alla delar i ett systemutvecklingsprojekt inom IT R&D. Har också arbetat enligt projektmodellen PROPS och utvecklingsmetodikerna SCRUM och RUP. Har också vana av att arbeta med ITIL som processtyrningsmodell.

Gillar förutom jobbet

Mat, dryck och resor. Tar gärna en båttur också.

Född:

1955

Utbildning:

Dataingejör

Kvalifikationer:

Applikationserfarenher:

  • Adminstrativa It-system för verksamhetsstöd
  • Datorkommunikation över nätverk
  • Telefom kommunikationsprotokoll
  • Ledningssystem/övervakningssystem

Verksamhetserfarenhet

  • Produktutveckling R&D
  • IT-drift av serversystem
  • After sales/Utbildare

Branscherfarenhet:

Sedan 1979

Språk:

Svnska, Engelska

Placering:

Luleå

Anställningsår:

2011

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se