Våra tjänster

Alltid med kundnyttan i fokus
Vi är IT-konsulter med fokus på att lösa våra kunders utmaningar i sina respektive verksamheter. Vi arbetar med agila projektmodeller, kvalificerad systemutveckling, modern mjukvaruarkitektur och tjänstebaserade system där de senaste koncepten inom systemutveckling ingår.

Vi utvecklar avancerade applikationer och tillämpningar i konsultuppdrag och projekt åt bl.a.:

 • Tullverket
 • Försäkringskassan
 • Försvarets Materielverk
 • Metria
 • European Defence Agency, EDA
 • SKF
 • LKAB
 • SSAB

Våra konsulter tar bl.a. följande roller, antingen via konsulttjänster eller i projekt:

 • Projektledare
 • Kravanalytiker
 • Systemarkitekter
 • Teamledare
 • Systemutvecklare
 • Testledare
 • Testare
 • Configuration management

Vi tar helhetsansvar för våra kunders projekt. Vi erbjuder hela kedjan, eller utvalda delar, i ett projekt från förstudie, utveckling och driftsättning till förvaltning och support. 

Vårt mål är att alltid vara en leverantör som ger dig som kund maximal kundnytta och genomgående hög kvalitet enligt vår devis "Din utveckling, vår passion".

Projektledning & rådgivning

Projektledning & rådgivning

Vi erbjuder upphandlingsstöd, förstudier, utbildning, testning, projektledning och systemutveckling antingen via konsulttjänster eller i projekt där vi också kan ta på oss helhetsansvaret.

Förvaltning

Förvaltning

Vi erbjuder pålitlig support och förvaltning av utvecklade lösningar som en naturlig fortsättning av genomförda projekt och uppdrag.

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se