Förstudie uppgradering av Webbpubliceringssystem, EPiServer - LKAB

BnearIT har genomfört ett antal SWOT-analyser för att kvalitetssäkra uppgraderingen till EPiServer 7 CMS, responsiv design för webbsiterna och möjliga bildverktyg.
Förstudie på uppdrag av LKAB: Uppgradering av webbpubliceringssystem

Uppdrag

LKAB ville uppgradera sitt webbpubliceringsverktyg, EPiServer, till senaste versionen. BnearIT fick i uppdrag av LKAB att göra en förstudie som för att klargöra vad uppgraderingen skulle innebära och hur den skulle kunna genomföras. Förstudien var en del av beslutsunderlaget.

Utmaning

Att genomföra ett antal fördjupade SWOT-analyser och presentera ekonomiska kalkyler för uppgraderingen av webbpubliceringsverktyget på ett enkelt och pedagogiskt.

 

 


Förstudien omfattade utredning och analys av uppgraderingen av LKAB:s webbpubliceringsplattform, från EPiServer 6 till EPiSever7 CMS. Den inkluderade även utredning och analys av möjlighet till extern åtkomst av nuvarande bildhanteringssystem för webbsajterna lkab.com, lkabbergbetong.se, lkabkimit.se, lkabmekaniska.se, lkabfastigheter.se, och wassara.com

Genomförande

BnearIT har genomfört en rad SWOT-analyser för att kvalitetssäkra uppgraderingen till EPiServer 7 CMS, responsiv design för webbsiterna och möjliga bildverktyg. Fokus låg på att utreda och ta fram ett förslag på hur LKAB:s interna bildverktyg FotoWare skulle kunna användas tillsammans med deras webbsajter.

Resultat

Förstudien blev ett gediget och väl underbyggt beslutsunderlag för LKAB:s styrgrupp som ansvarar för LKAB:s webbsiter. I slutleveransen av förstudien ingick kostnadskalkyler och budget som beskriver hur projektet kan genomföras.

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se