BnearIT deltar i Europas största projekt för digitalisering av industrin

Tillsammans med Luleå tekniska universitet har BnearIT fått förtroendet att vara med som utvecklare i ett av Europas största projekt för att automatisera och digitalisera industrin.
– Vi deltar tack vare vår kunskap inom tjänsteorienterad arkitektur, och att vi visat framfötterna när vi fått chansen. En eloge till alla arbetskamrater som ger oss möjligheten att utveckla våra egna verktyg och koncept i så här stora projekt, säger Hans Forsberg.

Ett problem som får många företagsledningar att klia sig i huvudet i dagens industriföretag är lösningen på hur man ska få dagens system att utbyta och använda information som de får från varandra. Det är den utmaningen som BnearIT har fått möjligheten att ge sig på i det pågående projektet Arrowhead Tools.

– I det här projektet jobbar vi med 90 partners från drygt 18 länder, och det är en budget på nära 950 miljoner kronor, säger Hans och riktar ett stort tack till LTU och i synnerhet Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid LTU. BnearIT är en ledande part i detta projekt som tillsammans med Budapest University of Technology and Economics med leder det största arbetspaketet i detta projekt. 

– Det är de som vill ha med oss i det här projekt. Så en eloge till LTU, säger han.

Fram till idag har automationssytem byggts på ett visst sätt. Stora företag som Siemens, Schnieder, ABB och Generel Electrics levererar en mängd olika system, ofta skräddarsydda för att fungera för just en specifik fabrik.

– Det blir en problematik och kostar företagen väldigt mycket pengar när systemen inte fungerar med varandra och där varje bit lever sitt eget liv. Systemen kan inte prata med varandra speciellt bra. Det är som att du skulle bygga lego med bitar som inte passar alla, säger Hans och fortsätter:

– I projektet Arrowhead Tools kan man säga att vi bygger legobitar med samma gränssnitt vilket betyder att du kan byta ut enskilda klossar för att ta bort eller radera funktioner i systemet.

Arrowhead Tools är ett treårigt industriprojekt. Projektet har en budget på 91 miljoner euro och startade 2019 och ska pågå till sommaren 2022. Från Sverige medverkar bland annat Volvo, Boliden, Lindbäcks bygg och BnearIT, medan Bosch, Philips och Infineon är exempel på välkända europeiska deltagare.