BnearIT har genomfört demonstration av framtida digitalisering inom flygsektorn

Projektet har fokuserat på digitalisering och samverkan för effektivare informationshantering.

Den 21-22 augusti 2018 samlades mer än sjuttio nationella och internationella besökare inom ATM (Air Traffic Management)-världen där BnearIT deltog och demonstrerade en fungerande och lyckosam systemintegration vilket möjliggjort bättre samverkan och effektivare informationshantering

-”Det har varit fantastiskt roligt för oss som expertkonsulter att vara en del i detta prestigeprojekt. Vi fick frågan och kunde svara upp mot det behov som efterfrågades och var den enda identifierade leverantören i Europa!” säger Anders Hermanson, marknadsansvarig på BnearIT.

Arbetet stärker det arbete vi genomfört inom Försvarssektorn, Sjösektorn och det arbete som pågår inom Industri-/Automationssektorn kring digitalisering.

-”Det är en enorm bekräftelse av det arbete kring systemintegration inom området tjänsteorientering (SoA; Service Oriented Architecture och IoT; Internet Of Things) vi jobbat ihärdigt med sedan 2003.” säger Anders Hermanson, marknadsansvarig på BnearIT.

Deltagande leverantörer var BnearIT, Synkzone, Redpill-Linpro och Knowledge agency.

Inom projektet har BnearIT levererat konsulttjänster inom systemintegration för att realisera digitalisering av ATM-världen genom SWIM-tjänster, ett av resultaten från SESAR-projektet (Single European Sky ATM Research).

BnearIT har också levererat sitt Test- och simuleringsverktyg som en av de primära komponenter som används inom projektet för prov, försök och som verktyg vid skarp demonstration (live och simulerad data).

-”Att Test Tool:et (STRAX) återigen visar sin styrka och möjlighet kring att säkerställa lyckad samverkan och informationsutbyte är riktigt glädjande. Det ställs mycket höga krav för att lyckas med effektiv digitalisering av en organisations befintliga och framtida system och även att göra detta tillsammans med andra organisationers system. Att vårt testverktyg är en primär komponent för att lyckas är ett bevis på att vi tänkt rätt ända sedan 2003 då vi påvisade detta inom försvarsmakten mellan de olika vapenslagen. Vi ser nu att detta ger ytterligare ringar på vattnet och är mycket stolta och positiva kring framtiden för detta verktyg.” [Fredrik Blomstedt, Teknikansvarig BnearIT]

-”Vi har nu sett att våra erfarenheter har gett oss ytterligare möjlighet att omsätta våra kunskaper inom tjänsteorienterad systemintegration i ett multinationellt perspektiv och fungerar som språngbräda mot ett brett spektrum av kunder, både inom och utanför Sveriges gränser.” berättar Erik Karlsson, projektledare på BnearIT.

Läs mer om SPADS-projektet här: http://lfv.se/en/news/news-2018/efficient-collaboration-with-air-traffic-control-through-swim-managing-different-events-at-an-airport

Kort om SWIM
SWIM består av standarder, infrastruktur och styrning för att möjliggöra informationshantering av ATM information mellan behöriga instressenter via kompatibla tjänster.