BnearIT med i miljardprojekt för digitalisering av europeisk industri

Arrowhead Tools är ett EU-projekt där 28 universitet och forskningsinstitut och 53 företag gått samman för att skapa verktyg för nästa generations lösningar inom digitalisering och automation för den europeiska industrin. Dessa verktyg ska överbrygga det glapp som i dag hindrar en total integration av IT och operationell teknologi.

En central fråga är hur industrin integrerar med fristående enheter anslutna till Internet, samt med mer komplexa systemsammansättningar — stora system skapade av mindre, redan anslutna samverkande system. Den nya tekniken ska tillgängliggöras genom en ny öppen källkod-plattform, Arrowhead Framework. Plattformen ska säkerställa hur integration ska styras, genomföras och realiseras för att möjliggöra en lyckosam samverkan mellan IT och operationell teknik.

BnearIT har i närmare 20 år byggt sin kompetens kring systemintegration och är nu ledande inom områden som Micro Service Architecture (MSA), Service Mesh och Internet of Things (”IoT”). BnearIT har utvecklat lösningar inom systemintegration åt såväl svenska FMV som det italienska luftfartsverket, ENAV. För FMV skedde utvecklingen inom projektet Det Nätverksbaserade Försvaret (NBF).

”Det är fantastiskt roligt att ett BnearIT med 30 anställda har kvalificerad expertkompetens inom ett område som idag är så hett och är nu identifierat som ett av ett av de viktigaste för att bidra till att effektivisera den europeiska industrin och stärka dess konkurrenskraft”, säger Per Olofsson, domänexpert systemintegration BnearIT.

Hans Forsberg, BnearITs projektledare, tillägger, ”det är stimulerande och roligt att vi återigen får förmånen att stärka och vidareutveckla vår kompetens kring systemintegrationsområdet, som också såklart är i linje med BnearITs övriga projekt och uppdrag. Våra konsulter som jobbar inom området är i absolut framkant och brinner verkligen för denna teknik och utvecklar standarder och lösningar som idag användas av många inom branschen. Jag är stolt att vi erbjuder våra kunder och partners en framtidssäker lösning baserat på denna teknik och som stödjer efterfrågade behov.”

Luleå Tekniska Universitet (LTU) med Professor Jerker Delsing i spetsen koordinerar hela projektet. Multinationella företag som deltar är bl.a. Bosch, Philips, Mondragon och Infineon. Från Sverige deltar Volvo, Boliden, Lindbäcks Bygg, Lundqvist Trävaru, Podcomp, BnearIT, och EQUA.

Den totala projektbudgeten är 91 miljoner euro, nära 950 miljoner kronor. Projektet löper fram till 2022.

Läs mer på https://arrowhead.eu/arrowheadtools