BnearIT medverkar på O’Reilly Software Architecture Conference 2020!

Mjukvaruarkitektur är ett brett område som täcker in såväl tekniska som affärsmässiga frågor. BnearIT medverkar med sex av våra arkitekter på O’Reilly konferens i New York 22-26 februari där vi fortsätter att utveckla vår kompetens inom arkitektur för systemintegration och tjänsteorientering. Med målet att stärka vår roll som integrationskonsulter. Vi kommer att lära oss mer i områden som Service Mesh, Microservices, API:er, AI, Serverless, Data lakes och mycket mer.

”Det blir spännande att medverka i ett stort forum av arkitekter, människor och företag, inom ett område där vi jobbat och utvecklat kompetens ända sedan 2003. Att se vart andra är i sin utveckling, vilket behov som är i fokus gällande kund och teknik samt vart vi, med vår integrationskompetens, står i relation med övriga aktörer.”, säger Per Olofsson, Integrationsarkitekt.

I och med denna satsning befäster vi vår position som en av de mest kompetenta integrationskonsulter och leverantörer inom systemintegration och tjänsteorientering.

https://conferences.oreilly.com/software-architecture/sa-ny