BnearIT och Scaleout Systems ingår partnerskap för att accelerera AI i Norrbotten

BnearIT AB utvecklar ett nytt affärsområde inom AI tillsammans med Scaleout Systems AB för att kunna erbjuda tjänster och lösningar inom maskininlärning och avancerade analysmetoder. Partnerskapet är i linje med BnearITs strategi att tillhandahålla tjänster inom AI där de ser en ökad efterfrågan i Norrbotten.

Vi skapar allt mer data i samhället och maskininlärning som metod, att omvandla data till värdefull information, blir allt mer dominerande. Det är dock en stor utmaning för många organisationer att komma igång med AI och maskininlärning då det ställer nya krav på teknisk infrastruktur, kompetens och organisation.

– Vi ser en ökad efterfrågan av AI-tjänster från våra kunder i Norrbotten och det är uppenbart för oss hur utvecklingen kommer att se ut, säger Anders Hermanson, vd BnearIT. Vi har tidigare arbetat i projekt med Scaleout Systems och deras expertis och med fokus på applicerad AI, som är grunden för partnerskapet. Våra bolag kompletterar varandra väldigt väl.

Scaleout Systems har utvecklat en flexibel lösning och metod för att ta maskininlärning från idé till produktion. Detta kombinerat med BnearITs djupa kompetens inom systemutveckling och drift skapar ett kraftfullt erbjudande. Sammantaget löser det problem som ofta förknippas med att implementera maskininlärning i en organisation.

– Vi är övertygade om att AI snart kommer att vara kärnan i Sveriges digitaliseringsstrategi, säger Daniel Zakrisson, vd Scaleout Systems. Ett av våra mål är att hjälpa till att accelerera de positiva effekterna av användningen av AI i linje med digitaliseringsstrategin. Det gör vi genom att skapa flexibla och unika produkterbjudanden, tjänster och expertis. Partnerskapet med BnearIT innebär många nya spännande möjligheter. Deras expertis och etablering stärker vårt företag.

Scaleout Systems har även utvecklat ett AI-pilot program som på ett enkelt sätt tar en idé inom AI till produktion i ett agilt och strukturerat projekt. Det passar alla typer av organisationer oberoende av förkunskaper och har framgångsrikt använts i både stora och små företag som Tacton Systems AB, Scandidos AB, Cytiva AB med flera.