Lars Frisk

Han blir vice vd på BnearIT

Lars Frisk är vice vd på BnearIT sedan den 3 november 2021.
– Det känns otroligt roligt och stimulerande att få en möjlighet att komplettera Anders Hermanson på det här sättet. Att vi nu satsar vidare på att växa och ytterligare bidra till våra kunders utveckling är också en väldigt bra signal utåt. Samtidigt är det såklart utvecklande för mig själv också, säger han.

BnearIT bildades i Luleå 2002 och är ett bolag med lång erfarenhet inom systemutveckling. Bolaget med nästan 40 medarbetare har verksamhet i Luleå och Umeå. Lars Frisk har arbetat som konsultchef på BnearIT sedan 2019, där han främst ansvarat för samtliga konsulter, HR och leveransfrågor. Den 3 november 2021 tillträdde Lars Frisk rollen som vice vd.
– Rollen som vice vd innebär ett extra ansvar i BnearIT:s ledning. När Anders blev vd och jag kom in som konsultchef var mitt uppdrag att jobba med tillväxt. Det uppdraget har jag fortfarande, att jobba för att BnearIT ska växa. Visionen nu är att vi ska fortsätta med det och vi har redan startat nya verksamheter i kölvattnet av BnearIT, som BnearIT Education och Sinetiq som är systerbolag till BnearIT.

– Det är med glädje och förväntan jag ser fram emot att arbeta med Lars Frisk i hans nya roll som vice vd. Vi kompletterar varandra bra i det dagliga arbetet och Lars får också på detta sätt en bra plattform mot våra kunder och partners. Detta blir också en trygghet för BnearIT:s styrelse om jag är borta från något styrelsemöte eller faller ifrån av någon anledning (Gud förbjude!), säger Anders Hermanson, vd på BnearIT.