Kammarkollegiets kompetensnivåer är indelade i 5 olika nivåer. Nivåbeskrivningarna används för att klassificera varje enskild konsults förmåga.

Nivå 1: Nyligen genomför utbildning med kort arbetslivserfarenhet. Ingen till liten konsultvana.
Nivå 2: Utbildad med 1-3 års erfarenhet. Har deltagit i flertalet uppdrag.
Nivå 3: Hög kompetens med 4-8 års erfarenhet. Är en förebild för konsulter i lägre nivå.
Nivå 4: Mycket hög kompetens. Har genomfört stora uppdrag med mycket hög kvalitet.
Nivå 5: Kompetens av högsta rang. Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.

Våra medarbetare har totalt över 300 olika tekniska kompetenser, här är några exempel.

4.1
29
3.9
28
3.9
24
4
25
4.2
20
3.7
27
3.8
20
3.5
19
3.8
21
3.9
21
3.6
22
3.6
22
3.7
16
3.9
17