Kompetenser

Kammarkollegiets kompetensnivåer är indelade i 5 olika nivåer. Nivåbeskrivningarna används för att klassificera varje enskild konsults förmåga.

Nivå 1: Nyligen genomför utbildning med kort arbetslivserfarenhet. Ingen till liten konsultvana.
Nivå 2: Utbildad med 1-3 års erfarenhet. Har deltagit i flertalet uppdrag.
Nivå 3: Hög kompetens med 4-8 års erfarenhet. Är en förebild för konsulter i lägre nivå.
Nivå 4: Mycket hög kompetens. Har genomfört stora uppdrag med mycket hög kvalitet.
Nivå 5: Kompetens av högsta rang. Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.

Våra medarbetare har totalt över 300 olika tekniska kompetenser, här är några exempel.

4.1
36
3.9
35
3.9
31
4
32
4.2
27
3.7
34
3.8
27
3.5
26
3.8
28
3.9
28
3.6
29
3.6
29
3.7
23
3.9
24