Anders Hermanson

Anders Hermanson

Vd & marknadschef

Anders är en av grundarna och delägarna av BnearIT sedan starten 2002. Jag har lång erfarenhet av IT-branschen inom marknad och försäljning inom IT-branschen och närliggande områden. På senare tid har jag fokuserat mycket på digitaliseringen av näringslivet och IoT.

Om arbetet på BnearITJag jobbar som marknadschef med att utveckla marknaden för BnearIT:s tjänster, men jag är även även VD på vårt dotterbolag Adage som arbetar med produktförsäljning, se: smart-recycling.se . Båda dessa områden har utvecklats mycket positivt sedan starten och vuxit kraftigt både nationellt och internationellt. Sedan några år tillbaka engagerar jag mig i externa styrelser (bla Expanera i Norr, Nova och några fler) för att bidra med min kompetens inom försäljning och IoT och även för att komplettera min egen kompetens.
Tidigare erfarenhet/specialistkunskaperEtt riktigt roligt uppdag var när jag var VD på Exodium med 85 anställda i ett stort uppdrag för Skatteverket. Tack vare projektet sänktes ungdomsarbetslösheten i Luleå med 2%-enheter! Jag har också stor erfarenhet av internationella affärer inom stålindustrin som säljare av järnvägsräls. Jag har också arbetat som ekonomichef, projektledare och i viss mån utvecklare inom IT-projekt.
Gillar förutom jobbetGod mat och dryck förstås! Men jag inser också att det medför behovet av att träna lite extra. Familjen är alltid i centrum och att curla barnen är nästan ett heltidsarbete! Roliga/snygga/snabba/tekniskt avancerade bilar är ett annat intresse.
Utbildning1997, Civilingenjör, maskinteknik, avslutning industriell ekonomi, Luleå Tekniska Universitet.
Språk:Svenska och engelska.
Födelseår:1970
Anställningsår:2002
Placeringsort:Luleå