Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Systemarkitekt

Daniel är en senior konsult och har stor erfarenhet av programvaruutveckling i flertalet programmeringsspråk, design, SOA, hårdvarunära, databas, webbutveckling och grafisk utformning.

Arbetat med ett stort antal olika hård- och mjukvaruplattformar samt olika tekniska system, 
standarder och metoder. Bland dessa kan nämnas:

 • Kommunikation: REST, SOAP/WSDL, MSMQ, IBM MQ, TCP/IP, UDP, RTP, SSL/TLS, RS232, RFID, mDNS, DNS-SD, XMPP, WCDMA/3G,
 • LTE/4G, NMEA
 • Hårdvara: PC, Microchip PIC, ARM
 • Operativsystem: Windows, Linux, inbäddade system
 • Programmeringsspråk: Java, C/C++, C#, ASP, Shell-script, Python, Javascript, SQL
 • Systemutveckling: .NET, J2EE, XML, SOA, Design Patterns, UML
 • Grafiska gränssnitt: Swing, AWT, Windows GUI, HTML, CSS, AngularJS.
 • Databasteknik: Hibernate, JPA, PostgreSQL, MS SQL.
 • Utvecklingsmiljö: Eclipse, NetBeans, VisualStudio, MPLAB, Ant, Maven, Make, CMake, Jenkins, Trac, Jira.
 • Versionshantering: CVS, Subversion (SVN), ClearCase, SourceSafe, Git
 • Program/Ramverk: Apache, Tomcat, GlassFish, Jetty, OSGi, Eclipse, GnuRadio, Bind, RPM.
 • Metoder: Agilt, Scrum, Kanban, ITIL
Om arbetet på BnearITJag har gedigna kunskaper vad gäller design och utveckling i Java, C# och C/C++ och är van att jobba i stora organisationer, både inom offentlig och privat verksamhet. Min roll är ofta att vara ”spindeln i nätet”, dvs att hålla ihop och driva projekten/uppdragen framåt. Min långa erfarenhet och kompetens samt min trygga personlighet kommer då väl till pass.
Tidigare erfarenhet/specialistkunskaperCivilingenjör med bred kompetens inom programvaruteknik och datorkommunikation.
Utbildning2006, Datateknik med avslutning programvaruteknik, Luleå Tekniska Universitet.
Kvalifikationer

Uppdrag genomförda inom tjänsteföretag, mjukvaruföretag, offentlig sektor och konsultorganisationer

 • Systemutveckling
 • Design
 • Kommunikationssystem
 • Inkapslade system
 • Användargränssnitt
 • Integration
 • Tjänsteorienterade system
 • Förvaltning
Branscherfarenhet:Sedan 2004
Språk:Svenska och engelska.
Födelseår:1979
Anställningsår:2006
Placeringsort:Luleå