Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Systemarkitekt

Daniel är en senior konsult och har stor erfarenhet av programvaruutveckling i flertalet programmeringsspråk, design, SOA, hårdvarunära, databas, webbutveckling och grafisk utformning.

Om arbetet på BnearIT

Jag har gedigna kunskaper vad gäller design och utveckling i Java, C# och C/C++ och är van att jobba i stora organisationer, både inom offentlig och privat verksamhet. Min roll är ofta att vara ”spindeln i nätet”, dvs att hålla ihop och driva projekten/uppdragen framåt. Min långa erfarenhet och kompetens samt min trygga personlighet kommer då väl till pass.

Tidigare erfarenhet/specialistkunskaper

Civilingenjör med bred kompetens inom programvaruteknik och datorkommunikation.

Utbildning

2006, Datateknik med avslutning programvaruteknik, Luleå Tekniska Universitet.

Kvalifikationer

Uppdrag genomförda inom tjänsteföretag, mjukvaruföretag, offentlig sektor och konsultorganisationer.


 • Systemutveckling

 • Design

 • Kommunikationssystem

 • Inkapslade system

 • Användargränssnitt

 • Integration

 • Tjänsteorienterade system

 • Förvaltning

Branscherfarenhet

Sedan 2004

Språk

Svenska och engelska.

Teknisk kompetens

Arbetat med ett stort antal olika hård- och mjukvaruplattformar samt olika tekniska system, 
standarder och metoder. Bland dessa kan nämnas:


 • Kommunikation: REST, SOAP/WSDL, MSMQ, IBM MQ, TCP/IP, UDP, RTP, SSL/TLS, RS232, RFID, mDNS, DNS-SD, XMPP, WCDMA/3G,

 • LTE/4G, NMEA

 • Hårdvara: PC, Microchip PIC, ARM

 • Operativsystem: Windows, Linux, inbäddade system

 • Programmeringsspråk: Java, C/C++, C#, ASP, Shell-script, Python, Javascript, SQL

 • Systemutveckling: .NET, J2EE, XML, SOA, Design Patterns, UML

 • Grafiska gränssnitt: Swing, AWT, Windows GUI, HTML, CSS, AngularJS.

 • Databasteknik: Hibernate, JPA, PostgreSQL, MS SQL.

 • Utvecklingsmiljö: Eclipse, NetBeans, VisualStudio, MPLAB, Ant, Maven, Make, CMake, Jenkins, Trac, Jira.

 • Versionshantering: CVS, Subversion (SVN), ClearCase, SourceSafe, Git

 • Program/Ramverk: Apache, Tomcat, GlassFish, Jetty, OSGi, Eclipse, GnuRadio, Bind, RPM.

 • Metoder: Agilt, Scrum, Kanban, ITIL

Födelseår

1979

Anställningsår

2006

Placeringsort

Luleå