Martin Simonsson

Martin Simonsson

Senior maskininlärning och maskinseende specialist, PhD
Anställningsår

2022

Placeringsort

Luleå