Per Olofsson

Per Olofsson

Senior konsult

Per är senior konsult med lång yrkeserfarenhet av systemutveckling, arkitektur och projektledning.

Om arbetet på BnearIT

På BnearIT har jag huvudsakligen arbetat inom systemintegrationsdomänen med tjänsteorienterade arbetssätt. Mitt huvudområde är datorkommunikation samt programvaruteknik. Jag har ett stort intresse av systemintegration där olika komponenter sätts ihop till en funktionsanpassad lösning som uppfyller kundens behov och som kunden sedan kan vidareutveckla i takt med förändrade krav. Jag har genomfört uppdrag som systemutvecklare, som integratör, som systemarkitekt och i rollen som projektledare.

Tidigare erfarenhet/specialistkunskaper

Är väl förtrogen med tjänsteorienterad arkitektur och CBA – Component Based Architecture, d.v.s löst sammansatt system som byggs upp av självständiga komponenter och som kan återanvändas i olika situationer. Har även jobbat en del med grafiska applikationer och med 3D-modellering.

Gillar förutom jobbet

Gillar praktiska aktiviteter som omväxling till jobbet; spika på huset är en favorit. Skoterkörning har kommit upp på radarn igen efter att ha varit ett avsomnat kapitel några år. Har haft ultralätt flygcertifikat och älskar att flyga. En målsättning är att ha fått flyga en egen helikopter innan jag lämnar detta jordeliv.

Utbildning

Civilingejör Datorkommunikation

Kvalifikationer

Verksamhetserfarenhet:


 • Systemledning

 • Kravfångst

 • Marknadsunderstöd

 • Förstudie

 • Systemutveckling

 • Projektledning

 • Test/Vertifiering/Validering

 • Utbildning

 • Produktutveckling

 • Applikationserfarenhet:

 • Tjänsteorienterad arkitektur

 • Datorkommunikation

 • Inkapslade system

 • Realtidssystem

 • Komponentuppbyggda system

 • Operativsystem

 • Användargränssnitt

Branscherfarenhet

Sedan 1999

Språk

Svenska, engelska, isländska och tyska.

Födelseår

1975

Anställningsår

2002

Placeringsort

Luleå

per.olofsson@bnearit.se

+46 70-658 46 84