MRM – Systemet NOVA

Uppdrag

Från förstudie till färdigt system. MRM hade ett system för hantering av radonmätningar i bostad. Detta system byggde på en arkitektur och plattform som var föråldrad och svår att underhålla. De önskade förbättringarna i arbetsprocessen kunde inte uppnås med detta system.

Utmaning

Största utmaningen med projektet var att tillsammans med kunden hitta ett sätt att förbättra arbetsflödet. Det är också det som har gett oss på BnearIT mycket tillfredställelse när vi nu är i mål med detta.

Genomförande

När förstudien var klar genomförde BnearIT ett projekt enligt agila metoder som implementerade det nya systemet. Detta enligt de krav som togs fram i förstudien. I projektet har vi kontinuerligt jobbat med MRM för att förfina kraven vilket innebär att den slutgiltiga produkten förbättrar MRM:s arbetsprocess och minskar kostnaderna för MRM.

Omfattningen på projektet har varit ca 7 000 timmar som genomförts augusti 2014 tom maj 2016.

Resultat

Den färdiga lösningen bygger på en arkitektur som har löst kopplade tjänster, SOA. Vilket möjliggör att delar av systemet kan bytas ut med minimal inverkan på övriga delar i systemet. Detta har redan kommit till stor nytta då MRM både bytt affärssystem och även flyttat det nya affärssystemet Navision till nya servrar.

De vinster som det nya systemet ger är bla:

Minskade kostnader för porton
Mindre arbete med att hantera radonmätningarna
Inkommande mätprotokoll är nu elektroniska
Enklare beställningsprocess för MRM:s kunder
Ger kunden möjlighet att följa sin order och snabbt ta del av mätresultaten
Möjlighet för B2B lösningar för större kunder
Systemet integrerat med deras affärssystem
Rapporter med mätresultat är nu tillgängliga via kundportalen
Det nya systemet hanterar följande delprocesser

Order
Hantering av mätresultat och mätprotokoll
Begära kompletterande uppgifter
Hantering av mätdosor
Signering av rapporter
Elektroniska rapporter
Kundportal