MES-systemet

BnearIT har fått möjlighet att hjälpa en stor aktör inom tung fordonsindustri att integrera information och tjänster inom produktion och logistik för en av sina fabriker mot det centrala MES-systemet (Manufacturing Execution System).

Lösningen bygger på BnearIT:s erbjudande inom systemintegration och tjänsteorienterad arkitektur där vi använder en komponentbaserad approach som bygger på att kommunicera med och mellan system och tjänster med hjälp av API:er för att definiera tjänstegränssnitt.

Implementationen av lösningen gjordes under några veckors produktionsstopp på fabriken och övergången till den nya lösningen kunde genomföras med minimalt produktionsbortfall.

Uppdrag

BnearIT har fått möjlighet att hjälpa en stor aktör inom tung fordonsindustri att integrera information och tjänster inom produktion och logistik för en av sina fabriker mot det centrala MES-systemet (Manufacturing Execution System).

Utmaning

Lösningen bygger på BnearIT:s erbjudande inom systemintegration och tjänsteorienterad arkitektur där vi använder en komponentbaserad approach som bygger på att kommunicera med och mellan system och tjänster med hjälp av API:er för att definiera tjänstegränssnitt.

Genomförande och resultat

Implementationen av lösningen gjordes under några veckors produktionsstopp på fabriken och övergången till den nya lösningen kunde genomföras med minimalt produktionsbortfall.