Internationell kund inom luftfart

Inom vårt systemintegrationserbjudande ryms att hjälpa våra kunder med kompetens, metoder och verktyg för att säkerställa att system och tjänster kan integreras och kommunicera med varandra.

I detta uppdrag hjälpte vi ENAV – som är ett Italienskt företag med ansvar för all flygtrafikledning i Italien – med att verifiera de system som skall integreras i det EU-gemensamma projektet SESAR genom avancerad java-utveckling och BnearIT:s unika kunnande inom tjänsteorienterad arkitektur.

SESAR-projektet samlar luftfartsmyndigheter inom EU med syftet att transformera Europeisk trafikkontroll för luftfart till ett modulärt, interoperabelt samt flyg- och flödescentriskt system där alla parter kan dela information och tjänster.

Uppdrag

I detta uppdrag hjälpte vi ENAV – som är ett Italienskt företag med ansvar för all flygtrafikledning i Italien – med att verifiera de system som skall integreras i det EU-gemensamma projektet SESAR genom avancerad java-utveckling och BnearIT:s unika kunnande inom tjänsteorienterad arkitektur.

Utmaning

SESAR-projektet samlar luftfartsmyndigheter inom EU med syftet att transformera Europeisk trafikkontroll för luftfart till ett modulärt, interoperabelt samt flyg- och flödescentriskt system där alla parter kan dela information och tjänster.