SSAB

Uppdrag

BnearIT hjälper kunden att utveckla sin förmåga inom produktionsplanering genom att bidra med kompetens och erfarenhet inom systemutveckling och verksamhetskunnande inom produktionsprocesser. BnearIT är delaktig i hela systemutvecklingsprocessen med kravfångst, design av lösningar och utveckling och förvaltning av lösningen.