Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom områdena tjänsteorienterade lösningar och systemutveckling inom offentlig sektor och för tillämpningar inom industrin. Vi har över 15 års erfarenhet inom tjänsteorienterad arkitektur och praktisk utveckling av komponentbaserade system.

Systemutveckling

Vi erbjuder tjänster inom områdena tjänsteorienterade lösningar och systemutveckling inom offentlig sektor och för tillämpningar inom industrin. Vi har över 15 års erfarenhet inom tjänsteorienterad arkitektur och praktisk utveckling av komponentbaserade system.

Agila team

Agil teamleverans

När vi genomför uppdrag kan vi ställa upp ett eller flera team för att genomföra uppdraget. Vi kallar det för Agil Teamleverans och anpassar teamen utifrån de behov som finns. Fördelarna för kunden är flera – bland annat att man får avlastning i management och kan fokusera på sina kunder och leveranser och man får bra flexibilitet för upp- och nedskalning.