Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom områdena tjänsteorienterade lösningar och systemutveckling inom offentlig sektor och för tillämpningar inom industrin. Vi har över 15 års erfarenhet inom tjänsteorienterad arkitektur och praktisk utveckling av komponentbaserade system.

Systemutveckling

Vi erbjuder tjänster inom områdena tjänsteorienterade lösningar och systemutveckling inom offentlig sektor och för tillämpningar inom industrin. Vi har över 15 års erfarenhet inom tjänsteorienterad arkitektur och praktisk utveckling av komponentbaserade system.

Programmering

När det kommer till systemutveckling så ser vi själva kodningen som hjärtat i vår strävan att skapa förstklassiga lösningar för att hjälpa våra kunder. Våra konsulter har kodning i blodet och vi är noga med att de vi anställer brinner för programmering.

Agil teamleverans

Vi är vana vid att arbeta med agila metoder. När vi genomför egna projekt arbetar vi framför allt med Scrum och när vi kompetensförstärker ute hos kund är vi duktiga på att anpassa oss efter det arbetssätt som gäller där.

Projektledning

Ett arbetssätt som bygger på att genomföra projekt på ett likartat sätt varje gång med kontroll över ekonomi, kvalitet, personal och kundnytta är något som vi håller högt. Vi har arbetat fram en egen projektmodell som är enkel och överblickbar.

Övrigt

Testning, krav, verksamhet, content och processer.

Systemintegration

Vi arbetar både inom nationella och internationella projekt med tjänsteorienterade lösningar. Vi har ett test- och simuleringsverktyg som utgör en primär komponent inom tjänsteorienterade projekt för prov, försök och som verktyg vid skarp demonstration.

IOT

Uppkoppling för produkter, så de kan kontrolleras var du och dem än befinner sig. BnearIT har bland annat stått för utvecklingen av systemet Smart Recycling, ett av Sveriges största IoT-system med >5500 enheter installerade och geografisk täckning från Karesuando i norr till Smygehuk i söder.